ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η ρυθμική γυμναστική αποτελεί
ένα σύγχρονο γυναικείο ολυμπιακό αγώνισμα,
που συνδυάζει αρμονικά τον χορό με την γυμναστική. Βελτιώνει την ευελιξία και την ελαστικότητα, αυξάνοντας την ισορροπία και τον λεπτό συντονισμό του σώματος,
ενώ ταυτόχρονα οικοδομείται η δύναμη και η αυτοπειθαρχία.

Στο ομαδικό της κομμάτι η ρυθμική γυμναστική μέσα από τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια επιδρά θετικά στις κοινωνικές δεξιότητες των μικρών κοριτσιών, οικοδομώντας γύρω τους
ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.