ΝΕΑ

Μέτρα Προστασίας των αθλητικών μας εγκαταστάσεων

✔Απολύμανση χώρου και υλικών στο τέλος κάθε τμήματος
✔Χρήση αντησιπτικού στην αρχή, κατά την διάρκεια, και στο τέλος κάθε προπόνησης
✔Απολύμανση πελμάτων στα πατάκια με απολυμαντικό υγρό κατά την είσοδο και έξοδο των αθλητών στην αίθουσα
✔Αποστάσεις 2 μέτρων ανάμεσα στους αθλητές κατά την διάρκεια των προπονήσεων